Gedragsregels bij SDO Korfbal

Door Publishing
op 17/10/18

In het dagelijks leven heb je te maken met normen en waarden; thuis, op school, op je werk en dus ook bij je sportvereniging. Iedereen kent ze wel en houdt zich er (meestal) aan, maar het kan geen kwaad om ze even op een rijtje te zetten.

SDO Korfbal wil er aan bijdragen dat alle leden met plezier kunnen korfballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de korfbalsport vinden wij belangrijk en daarom hebben wij gedragsregels opgesteld om hierbij te kunnen helpen.

Iedereen wil toch een veilig clubhuis, een plezierige training/wedstrijd en schone kleedkamers?

Het bestuur en de desbetreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Zowel de trainers, coaches als ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.

Uitgangspunt is dan men geen regels overtreedt! Het spreekt voor zich dat wij elkaar hier altijd op moeten en kunnen aanspreken.

 

Medespelers

Korfbal is een teamsport en een team vorm je met medespelers en begeleiding.

Kritiek leveren mag, maar dan alleen op een opbouwende, positieve manier.

Respecteer elkaar, ook als het eens niet meezit.

Sport is voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.

Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.

Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.

Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden. Bij verhindering bij training afmelden bij de trainer, bij wedstrijden bij het wedstrijdsecretariaat en de coach.

Wees op tijd voor de trainingen en de wedstrijden.

Draag tijdens de wedstrijden het tenue van SDO.

Het SDO trainingspak wordt alleen gedragen bij SDO-aangelegenheden.

Toon respect voor de tegenstanders, scheidsrechter, trainer/coach en publiek.

Ben je het ergens niet mee eens? Dan kan, maar geen grote mond of een boos gebaar!

 

Tegenstanders

Gedraag je, zoals je zou willen dat je tegenstander zich gedraagt ten opzichte van jou.

Sport en strijd horen bij elkaar, eerlijke strijd mag.

Een overtreding gemaakt? Zeg even “sorry” tegen je tegenstander en laat blijken dat het geen opzet was.

Geef je tegenstander voor en na de wedstrijd altijd een hand, blijf sportief, ook bij verlies.

 

Trainer/coach

Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.

Toont respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters en tegenstanders.

Traint en coacht op een enthousiaste manier en leert het team beter korfballen.

Behandelt iedere speler gelijkwaardig.

Is op tijd aanwezig voor de trainingen en wedstrijden.

Regelt het rij- en wasschema (bij jeugdteams).

Is verantwoordelijk voor het wedstrijd- en trainingsmateriaal die de vereniging ter beschikking stelt.

Verzorgt het materiaal voor en na de training en wedstrijd, mogelijk in samenwerking met het team.

Gebruikt geen alcohol en rookt niet tijdens het trainen en begeleiden van een team.

 

Scheidsrechters

Zonder scheidsrechter is er geen wedstrijd; hij/zij is niet de vijand.

Spelers doen vaak meer fout dan de scheidsrechter.

Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.

Geef de scheidsrechter na afloop netjes een hand en bedankt hem/haar; blijf sportief, ook bij verlies.

 

Publiek/ouders

Aanmoedigen? Ja graag! Opjutten? Nee dank u!

Laat iedereen de rol vervullen die tijdens de wedstrijd bij hem of haar hoort.

 

Alcohol, tabak en drugs

Het geven van een goed voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Zeker in een vereniging waar veel kinderen lid zijn.

Roken is ten strengste verboden in de accommodatie, buiten is roken toegestaan, maak gebruik van de aanwezige asbakken.

Het drinken van alcoholische dranken is pas toegestaan vanaf 18 jaar.

Op trainingsavonden is het drinken van alcohol toegestaan vanaf 20.00 uur; op zaterdagen vanaf 14.00 uur.

Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een (tijdelijk) veld/complexverbod c.q. royement van de vereniging.

 

Accommodatie

Gebruik meubilair, materiaal, ruimtes, etc. waarvoor het bedoeld is.

Rommel opruimen is vanzelfsprekend.

Het is een kleine moeite om tassen in het tassenrek (eigen clubgebouw) te zetten; laat dus ook geen waardevolle spullen in de kleedkamers achter.

Neem je tas met je spullen mee naar de sportzaal; laat geen spullen achter in de kleedkamers.

Maak je noppenschoenen buiten schoon en niet tegen de muur van de kleedkamers.

Help mee met het opzetten en het opruimen van het materiaal bij de training en de wedstrijd.

Heb je iets gevonden dat niet van jou is? Geef het even af achter de bar.

Fietsen en brommers/scooters worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.

Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.

Parkeer geen auto voor het hek welke toegang geeft tot ons sportveld. Er moet altijd toegang zijn voor de hulpdiensten.